Van informatie-management naar geautomatiseerde processen
Van informatie-management naar geautomatiseerde processen

Bergman Clinics automatiseert met XA Flow!

Waar staat Bergman Clinics voor

Bergman Clinics is in meer dan 25 jaar uitgegroeid tot het grootste netwerk van focusklinieken voor planbare medische zorg in Nederland. Op meer dan vijftig locaties ontvangen we inmiddels meer dan 275.000 cliënten per jaar. Bergman Clinics wil een belangrijke bijdrage leveren aan het op langere termijn betaalbaar, toegankelijk en hoogwaardig maken van de zorg in Nederland. Het verbeteren van onze kwaliteit en onze doelmatigheid zien wij als een permanent proces.

Om de samenwerking tussen ICT en HR te optimaliseren en te versterken, heeft Bergman Clinics de intentie om (gezamenlijke) interne processen verder te automatiseren.

Na uitvoerige gesprekken hebben XA en Bergman de huidige werkstroomprocessen schematisch in kaart gebracht.  Met het in kaart brengen van de werkstromen hebben zowel Bergman Clinics als XA Document Solutions B.V. (XA) een goed beeld verkregen van de wijze waarop de geautomatiseerde data uitwisseling tussen HR en ICT moet plaatsvinden.

Omdat XA Flow werkt met API (Application Programming Interface) koppelingen, is het mogelijk om verschillende systemen met elkaar te laten communiceren. Door gebruik te maken van API’s kunnen handmatige invoerwerkzaamheden worden geautomatiseerd omdat gegevens uit systeem 1 geautomatiseerd kunnen worden overgenomen in systeem 2 (of andersom).

Omdat bepaalde handelingen op deze manier worden geautomatiseerd, worden fouten gereduceerd en levert het Bergman Clinics een flinke tijdsbesparing op!